Živočíšna výroba

Živočíšna výroba sa zaoberá chovom kráv Holsteinského plemena s trhovou produkciou mlieka. Momentálne máme na farme cca 440 ks dojníc s priemernou dennou produkciou mlieka 22 litrov/kus. Ročná produkcia mlieka je viac ako 3 700 000 l surového kravského mlieka.

Úspechy:
Na národnej výstave hospodárskych zvierat, konanej v rámci výstavy Agrokoplex 2022 sa nám podarilo získať nasledovné ocenenia: 
1. miesto v kategórii čiernych kráv 1. laktácie - krava s ušnou značkou SK000813405799
ViceŠampiónku krava s ušnou značkou SK000813405799

Vedúci úseku: Ing. Peter Haluza