O nás

Poľnohospodárske družstvo Podolie vzniklo dňa 01. 01. 1993 zlúčením troch menších družstiev: PD Podolie, PD Podolie – Kopanice a PD Očkov.
Na začiatku hospodárilo v katastrálnych územiach Podolia, Očkova, Častkoviec a Pobedima. Neskôr, v roku 1999 rozšírilo svoju pôsobnosť a pribralo do užívania pôdu z katastrálnych území Hrachovište, Vaďovce, Višňové, Kostolné a Krajné.
Poľnohospodárske družstvo Podolie nadobudlo v roku 2001 podiel v Poľnohospodárskom družstve Šípkové a v roku 2012 podiel vo firme Stampro spol. s r.o. , ktorá sa zaoberá kovoobrábaním a kovovýrobou.
Aktuálne sa PD Podolie zaoberá aj :

  • poskytovaním služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  • prenájmom priestorov ( kancelárskych aj skladových )
  • predajom sudového vína
  • výrobou a predajom betónových zmesí
  • čerpaním a likvidáciou odpadových vôd
  • poskytovaním stravovania