Kontakt

Poľnohospodárske družstvo Podolie Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/R

IČO: 00207161
DIČ: 2020380241
IČ DPH: SK2020380241

Sídlo: Podolie 860, 916 22 Podolie
Tel. č.: 032/ 77 94 121 (vrátnica)

Funkcia Meno a priezvisko Telefón E-mail
Predseda družstva Ing. Gúčik Ján 0903 428 354  
Podpredseda družstva Ing. Haluza Peter 0903 223 112 zootechnik@pdpodolie.sk
Ekonómka Ing. Kovárová Lenka 0940 949 200 ekonom@pdpodolie.sk
Agronóm Marák František 0903 223 114  
Pomocný agronóm Ing. Červeňanský Martin 0904 301 203  
Pomocný agronóm Ing. Marák Tomáš 0911 035 375 tomas.marak@pdpodolie.sk
Sklad náhradných dielov Ing. Gúčik Matúš 0904 227 044 sklad@pdpodolie.sk
Mzdové oddelenie Straková Irena 032/77 94 121 kl. 22 pdpodolie@pdpodolie.sk
Fakturačné oddelenie Straková Dana 032/77 94 121 kl. 29 finuctaren@pdpodolie.sk
  Pilátová Ľubica 032/77 94 121 kl. 35 uctaren@pdpodolie.sk
Evidencia pôdy Mgr. Rusnáková Beáta 032/77 94 121 kl. 37 pozemky@pdpodolie.sk