Rastlinná výroba

Rastlinná výroba sa realizuje na celkovej výmere 1 900 ha, z toho orná pôda predstavuje 1 628 ha, trvalé trávne porasty 232 ha a ovocné sady 30 ha. Na OP pestujeme tradičné plodiny ako pšenica, jačmeň, repka, kukurica, slnečnica, cukrová repa, ale i hrach. Pre potreby živočíšnej výroby pestujeme krmivá: lucernu siatu, trávy a kukuricu na siláž. 

Vedúci úseku: František Marák