Predaj komodít

Predaj komodít
V piatky od 12:00 hod. do 15:00 hod., po telefonickom dohovore s agronómom.